dilluns, 19 de novembre de 2012

Correció examen tema 2

Què és Internet?
a)World Wide Web.
b)La xarxa de les xarxes.
c)Xarxa informàtica mundial.
d)Totes són correctes.

Què vol dir el domini .net?
b)Recursos en xarxa.

Indica la resposta correcta:
a)Un navegador web és un programa que permet visualitzar la informació emmagatzemada en servidors web de tot el món per mitjà d'Internet.
b)Internet Explorer és un navegador.
c)Mozilla Firefox és un navegador.
d)Totes les respostes són correctes.

Amb un navegador, a més d'obrir pàgines web, es poden obrir altres documents?
d)Sí, a més d'obrirpàgines web, es poden obrir imatges, documents de text, pàgines web desades al'equip.

Indica la resposta correcta, sobre el concepte Historial:
a)Historial és la llista amb enllaços al conjunt de pàgines web visitades recent.
b)L'historial desa del pàgines web visitades, les cookies, que s'envien al servidor  web, les claus que s'escriuen.
c)Es por eliminar tota la informació de l'historial, perquè no sigui recordada i alliberar espai al disc.
d)Totes les respostes anteriors són correctes.

Els cercadors:
a)Són eines que localitzen pàgines a Internet.
b)Són Yahoo, Altavista, Lycos, Infoseek.
c)Més utilitzat és Google.
d)Totes les respostes anteriors són correctes.

Quan redactem un correu electrònic i introduïm les adreces del destinataris en el camp CCO, vol dir:
a) Enviar còpies ocultes del missatge.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada